STADSGIDSEN­FRANEKER.NL


Stadswandeling de Kibboets en de 2e WO

Op zaterdag 19 november bieden de stadsgidsen van Franeker een stadswandeling aan met als thema
"De Kibboets en de 2e W.O. in Franeker"
De wandeling start in de hal van het Stadhuis (in het centrum) om 13.00 uur.
De tocht duurt ongeveer 90 minuten.
De kosten bedragen €2,50 per deelnemer en dat bedrag komt ten goede aan de voedselbank.
Na afloop bezichtiging van de expositie in het gebouw van het Historisch Centrum Franeker onder het stadhuis.
Opgave onder vermelding van naam, aantal deelnemers en telefoonnummer via de mail: info@franekerstadsgidsen.nl
 

Meer berichten