STADSGIDSEN­FRANEKER.NL


1940 - 1945 in Franeker

Ook de Franeker stadsgidsen hebben gemeend aandacht te moeten schenken aan “Kibboets op de Klei”. Wij hebben een stadswandeling uitgezet waarin naast de gebeurtenissen rond de Kibboets er ook aandacht is voor de oorlogsomstandigheden in Franeker. We nemen u mee langs verschillende plaatsen in de stad die beeldbepalend waren voor dat verhaal.
De stadswandelingen worden gehouden op donderdag 28 april 19.00 uur, vrijdag 29 april 19.00 uur en donderdag 5 mei om 14.00 uur.
We beginnen de stadswandeling in de hal van het Stadhuis in Franeker.
Voor deze stadswandeling kunt u zich aanmelden via de website info@stadsgidsenfraneker.nl onder vermelding van uw naam, datum dat u mee wilt lopen en het aantal personen.
De prijs die we rekenen voor een stadswandeling 2.50 euro willen we ten goede laten komen aan hulp Oekraïne giro 555.
 

Meer berichten